Du är här: SWE » Sektorer inom vilka vi verkar » Skogsbruk
Printable

Skogsbruk


Genomförande av investeringsprojekt inom skogsbruket.

Administrering av finansprojekt:

 • strategier för att utveckla skogsbruket på regional nivå; strategier för utveckling av enskilda industriföretag.
 • utveckling av projekt för att etablera regionala vertikalt integrerade holdingbolag som kombinerar avverkning och timmerbearbetning med ett seriöst engagemang för skogsåterplantering.
 • Skapande av affärsplaner som möter kraven från europeiska och ryska banker, inriktad på utveckling av skogsavverkning, etablering av centraler för träbearbetning, utbyte av skogsvaror, produktion av biobränsle m.m.
 • omfattande marknadsanalys av potentiella marknader för att identifiera de mest vinstgivande marknadsområdena, en analys av potentiella konsumenter av produkten från projektet, assistans med att upprätta de preliminära kontrakten med kunderna
 • locka utländska investerare för utveckling av existerande och uppförandet av nya timmer- och snickeriindustrier.
 • utveckling av optimala finansieringlösningar av investeringsprojekt med deltagande av ledande ryska och utländska banker.

Införande av internationell teknologi:

 • utveckling av innovativa partnerskap med utländska företag, specialiserade forskningsorganisationer för att kunna använda modern, effektiv och resurssnål skogsbrukspraxis.

 • locka experter från den ledande utländska och ryska ingenjör-, produktionsteknologiska- och maskin- och utrustningsleverantörs-branschen för att kunna överföra avancerad teknologi, som används inom skogsbruket.

 

 

Analys och optimering av finansiell och produktionsverksamhet inom skogsindustrin:

 • förberedelse av strategisk plan för att utveckla affärsverksamheter, planläggning av verksamhet inom ramen för management consultancy, inriktad på att maximera företagets finansiella resultat.
 • tillhandahållande av komplexa konsulttjänster, inriktade på att förbättra effektiviteten, ledningen, företagens konkurrenskraft genom att implementera den bästa teknologin för affärsledning, optimering av affärsprocesserna för produktion och försäljning.
 • Omfattande undersökning av företag för att ta itu med:
 • Oavbrutna leveranser av kvalitativt råmaterial för snickerier.
 • effektiv användning av träavfall och industriellt avfall.
 • Utveckling av export till OSS- länderna and andra länder.