Du är här: SWE » Vara tjanster » Offentligt-privat partnerskap
Printable

Offentligt-privat partnerskap


Konsultarbete inom offentligt-privat partnerskap (OPP)

ID Group utvecklar integrerade modeller för projektfinansiering och projektgenomförande baserad på OPP-principer i de ryska regionerna, vilket tillåter inte bara utveckling av nödvändig dokumentation utan också det slutgiltiga genomförandet av projektet.

Företaget har grundad ett internationellt konsortium, vilket består av högt kvalificerade ryska och utländska partners inom/från:

• Juridik

• Ingenjörsvetenskap

• Byggbranschen

• Producenter av högteknologisk utrustning.

• Projektorganisationer

• Management-bolag

• Finansieringskonsulter.

Företagets tjänster:

Finansiellt projektstöd.

  • Marknadsföring och investeringsstrategi, uppskattning av projektets socio-ekonomiska inverkan.
  • Skapande av finansiell modell. Godkännande av projektets affärsplan.
  • Utarbetande av erbjudanden om privata investerares och finansorganisationers deltagande i projektgenomförandet med tanke på deras möjliga krav i liknande investeringsprojekt.
  • Marknadsföring av projekt, attraherande av investerare och konsortium för genomförande av projektet.
  • Genomförande av aktiviteter kopplande till attraherande av finansiering från ryska och utländska finansinstitutioner och investerare. Rådgivning vid val av de optimala finanslösningarna för genomförandet av projektet och reducering av den fiskala bördan för den ryska regionen.

Juridiskt projektstöd:

  • Utarbetande av förslag om på vilket sätt och i vilken form i vilka de ryska regionerna deltar i projektet och innehållande beslutsunderlag eller nödvändig juridisk ändringar och andra beslut kopplade till projektimplementeringen.
  • Framtagande av dokumentutkast som definierar projektdeltagarnas ömsesidiga åtaganden (kontrakt och anbud)
  • Rådgivning i frågan om ett anbudsutskott, om anbudsdokumentation, utvärdering av inkomna bud. Deltagande i anbudsutskott.

 

Projektledning:

  • Revision av landområden vad gäller projektutveckling, utveckling av projektkoncept på de valda landområdena.
  • Framtagning av projektorganisationens uppgift genomförandet av dess arbete i framtagandet av orginalplanen. Utvärdering av existerande tekniska lösningar, framtagning av alternativa lösningar.