Du är här: SWE » Vara tjanster » Finans- och ledningskonsultverksamhet.
Printable

Finans- och ledningskonsultverksamhet.


Finansiell konsulverksamhet.

1. Omfattande finansiell analys av företags och fabrikers strategiutveckling

 • Omfattande diagnostik av företagets finanssystem.
 • Analys av företagets finanssystem.
 • Utveckling av risklista och korrigeringsmetoder.
 • Revision av ingående och utgående betalningar.
 • analys av företagets organisationsstruktur.
 • Analys av kostnaden av finansiella resurser.
 • utveckling av omorganisationsprojekt för finanssystemen.
 • Framtagning av finansiella strategier för företagets utveckling:
 • insamling och bearbetning av information om företagets strategiska mål.
 • analys av resultat och långsiktig marknadsprognos.
 • Analys av makroekonomiska indikatorer på landets utveckling.
 • framtagning av affärsutvecklingsmodeller för flera år framåt.
 • Strategibeskrivning.
 • Kostnadskontroll.
 • Revision av kostnader för att kunna identifiera onödiga kostnader.
 • utveckling av mätningssystem för att kunna reducera kostnader.
 • identifiering av oanvända tillgångar.
 • optimering av kontanthantering.
 • Optimering av internt kontrollsystem.
 • Införande av budgeteringssystem.

Metoder för budgetstyrning är grundade på företagets verkliga situation.

 • Utveckling av metoder för investeringshantering.
 • Optimering av företagets produktions- och finansiella cykler.

 

2. Genomgripande analys av statliga lagdokument inom olika branscher.

 • Analys av federala lagdokument inkluderande federala program.
 • Analys av landsomfattande trender.
 • Analys av de regionala lagdokumenten inkluderande regionala program.


3. Genomgripande marknadsundersökning.

 

Managementkonsultverksamhet

Inom detta område tar ID Group hand om:


 • analys av aktuella kundaktiviteter.
 • Utvecklings-ochkonsultsupport för optimiseringsrekommendationer inom nyckelområden: teknologi, personal och management.
 • Omstrukturering av finansstyrningssystem.
 • implementering av bokföringssystem.
 • Bedömning och optimering av personalstyrkan.
 • uppskattning av kostnadseffektiviteten för de förslagna aktiviteterna och deras konsultsupport så väl som utvärdering av ändringar i anställningspotentialen på företaget.
 • utveckling av system för personalmotivation.
 • allmän organisatorisk design för företagsgrupper med utvecklingsplaner för flödet av finanser, varor och information.