Du är här: SWE » Vara tjanster » Internationell teknologiöverföring
Printable

Internationell teknologiöverföring


  • I över 19 år har ID Group aktivt implementerat överföring av avancerad internationell teknologi och moderna affärsmetoder (framförallt från de Baltiska länderna, Danmark, Sverige, Norge och Finland) för att de ska kunna användas i projekt i Ryssland.
  • Samarbetet med stora internationella industrigrupper, ingenjörsföretag, producenter av högteknologisk utrustning och internationella forskningsinstitut (databasen över internationella partners består av 200 organisationer) tillåter:
  • En påskyndad implementeringsperiod för projektet.
  • Att optimera projektet vad gäller villkor för återbetalningsperiod av investeringar, med hänsyn till tekniska, teknologiska och priskarakteristika.
  • När vårt företag genomför projekt så:
  • Arbetar vi med ingenjörsföretag för att uppfylla projektkonceptet, sammanställa kostnadsberäkning med hänsyn till framtida planerade kassaflöden.
  • Utvärderar vi utrustningen som erbjuds av ingenjörsföretag i fråga om återbetalningsperiod med hänsyn till tekniska, teknologiska och prisegenskaper.
  • Levererar vi modern utrustning genom direkt kontakt med producenter som erbjuder möjlighet till prisreducering på utrustningen (10-20% rabatt).
  • Tillhandahåller vi innovativ teknologi anpassad för utveckling av optimala tekniska lösningar för ryska företag.

Med utgångspunkt i vår erfarenhet i utveckling och genomförande av investeringsprojekt tillsammans med våra teknologiska partners professionella möjligheter, kan vi ta fullt ansvar för projektledningen från dess början till dess igångsättande.