Du är här: SWE » Vara tjanster » Projektfinansiering
Printable

Projektfinansiering


Projektfinansiering

Under de senaste 16 åren av samarbete med internationella och ryska bankstrukturer har ID Group utvecklat en teknologi för samarbete med kreditinstitutioner vilket tillåter snabb implementering av projektfinansiering på de mest effektiva villkor för kunderna.

ID Group inom projektfinansiering:

 • Ordna projekt-och investeringsfinansiering från de ledande ryska bankerna: Sberbank , VTB, Rosbank, Transcreditbank, Raiffeisen Bank med flera.
 • Ordna finansiering via utländska bankstrukturer: Hypo Investment Bank, Нandelsbanken, Donau-Bank, SEB och Société Générale.
 • Attraherande av syndikerade lån från internationella banker för särskilt stora projekt.
 • Refinansiering av projekt.

Innehållet i projektfinansiering ger:

 • Expressanalys av projektet: omfattande bedömning av om tillgängligt material är komplett och tillräckligt.
 • Utveckling av investeringsprogram för affärsutveckling och -tillväxt.
 • Utveckling av projektrelaterade affärsplaner i enlighet med rysk och internationell standard.
 • Organisering av marknadsundersökning.
 • Iordningställande av “Expertutlåtande om utförbarheten av finansieringsprojektet”:
 • Bedömning av de finansiella behoven för projektet och urval av de mest lämpade finansieringsmöjligheterna med projektets inriktning i åtanke.
 • Sammanställning av kompletta dokumentunderlag för att erhålla kreditresurser.
 • Organisering av förhandlingsprocesser med låneinstitut för att uppnå bästa möjliga finansieringsvillkor.
 • Försvar av affärsplan vid möte med kreditinstitut.
 • Påbörjan av finansiering.
 • Möjlighet att följa upp det genomförda projektet (affärsverksamheten) med direktinvesterarna på de mest gynnsamma villkoren för kunden.