Du är här: SWE » Vara tjanster » Locka investerare till projektet.
Printable

Locka investerare till projektet.


Samarbete med ledande internationella investerings- och finansieringsbolag – vi förfogar över en finansiell databas som består av över 300 partnerföretag.


1. Framtagning av projektrelaterat material:

Utveckling av en projektfinansieringsmodell.

• Utveckling av en feasibility study.

• Utveckling av affärsplan.

• Utveckling av projektkoncept.

• Utveckling av investeringsmemorandum.

• Utveckling av investeringsprogram.

• Utveckling av presentationer.

• Expertundersökning av kundens affärsplan i enlighet med modern internationell standard och krav från utländska investerare och banker.


2. Förberedelse av kompletta dokumentunderlag som krävs för:

  • urvalsprocessen för statligt stöd.
  • att locka investerare.
  • långfristig finansiering från bankinstitutioner.

 

3. Försvar av projektet inför potentiella investerare och kreditgivare.

ID Groups iblandning på det initiala planet av projektimplementeringen gör att:

  • av tid som läggs på att genomföra projektet minimieras
  • projektet kan struktureras i enlighet med de potentiella investerarnas behov och garanterar att projektet behåller sin attraktionskraft.
  • Man kan planera kostnaderna för projektinvestering och kan undvika tilläggskostnader i samband med finansieringen.
  • Man kan identifiera och implementera nödvändiga verksamheter inriktade på effektivitetsförbättringar av projektinvesteringen.