Du är här: SWE » Sektorer inom vilka vi verkar » Energi
Printable

Energi


Komplexa teknologiska och finansiella lösningar inom energieffektivitet 

I överensstämmelse med den federala lagen Nr 261-FZ om energisparande och förbättrad energieffektivitet samt tillägg till enskilda lagar inom den Ryska Federationen vilka är daterade den 23 november 2009, erbjuder ID Group integrerade teknologiska och finansiella lösningar på energieffektivitet för fabriksanläggningar.

Delat program med rysk-tyska energibolaget Rudea

ID Group är koordinator i det rysk-tyska energibolaget Rudea i Sibiriens federala distrikt.

I samarbete med Rudea har de regionala programmen för energieffektivitet tagits fram för att förbättra energieffektiviteten och även industrispecifika underprogram som involverat innovativt långt framskridna tyska företag och koncerner som arbetar med energieffektivitet och internationella finansiella institutioner.


Vidd en av de gemensamma tjänster som erbjuds av ID Group och Rudea tillåter företag att:

  • välja och implementera optimala strategier för att förbättra energieffektiviteten på fabriksanläggningar för att kunna maximera vinsten genom att dra ner på produktens energibehov med 10-50%
  • överföring av avancerad international teknologi och modern teknik inom energianvändning.
  • Leverera modern utrustning genom direkta kontakter med tillverkarna vilket kan ge 10-20% rabatt.
  • Locka till sig projektfinansiering, finansiering av den importerade utrustningen och teknologin för att förbättra energieffektiviteten på företaget med deltagande av ledande ryska och utländska banker till specialvillkor med en avbetalningstid på upp till 8 år (länk till projektfinansiering, leverans av utrustning)
  • Ordna långtidsfinansiering för att förbättra en fabriks energieffektivitet (uppgradering av värmepannor, värmeanläggningar, introduktion av energieffektiv teknologi) i samarbete med exportkreditföretag i europeiska länder i upp till 18 år.
  • öka fabrikernas konkurrenskraft genom att introducera teknologi för energieffektivitet.

 

Skandinaviskt Energikonsortium:

  • I enlighet med den federala lagen “om energibesparing och energieffektivitet” grundades Skandinaviskt Energikonsortium. Dess unika produkt är omfattande implementering av energieffektiva program inom metallurgi och kraftteknik.

 

  • Detta konsortium erbjuder en variation av tjänster alltifrån energirevision och utveckling av program inom energieffektivitet till finansiering av investeringsprojekt och nyckelfärdiga holdingbolag och stora, regionala företag i Ryssland.

 

  • Svenska banker erbjuder speciella finansieringsvillkor för energieffektiviseringsprojekt.
  • Skandinaviskt Energikonsortium tillhandahåller kunskapslösningar, innovativ teknologi och effektiva finansieringsmekanismer anpassade för optimala tekniska lösningar för ryska fabriker.

 

Konsortiets medlemmar:

 

En av världsledarna inom energieffektivisering som specialiserat sig på energileveranser. Världsledare inom mediumhastighetsmotorer. (länk)

 

 

 

Erbjuder specialiserade finansieringsupplägg för projekt inriktade på att förbättra energieffektiviteten i industriföretag. (länk)