Du är här: SWE » Vara tjanster » Finansiering av utrustning och maskiner
Printable

Finansiering av utrustning och maskiner


De speciella program som skapats för att möta den växande efterfrågan hos ryska företag på importerad utrustning och maskiner är en av företagets prioriteringar sedan 2006.

Framför allt har ID Group genomfört ett antal projekt som inriktat sig på långfristig finansiering av leveranser av specialutrustning och maskiner under 2006-2010 till ett värde av  EUR40M.


PROGRAMPARTNER:


Programmet optimerar den “klassiska” finansupplägget för importerad utrustning och importerade maskiner:

 • återbetalning under 3-5 år.
 • Tullavgift och moms betalas av den utländska banken.
 • Rabatt från de ledande producenterna av maskiner och utrustning.
 • finansiering av paketlösningar för leveranser av utrustning (maskiner och utrustning från olika producenter)
 • minimering av projektrisker på investeringsstadiet tack vare individuella tidsplaner för återbetalning av krediter med hänsyn tagen till projektets unikitet.
 • Uppskrivning av utrustningsvärdet - 3% per år.

I programmet inbegrips:

 • urval av leverantörer grundat på teknikbehov och ekonomisk lämplighet.
 • Urval av en finansiell projektgenomförandeplan och av en optimal finansieringsstruktur i samarbete med ledande västerländska och ryska banker.
 • Juridisk överinseende och tullövervakning av projektet före installation av utrustning (om nödvändigt).

Huvudsakliga villkor för finansiering

 • avtalsvärde  EUR1M till EUR60M.
 • utvecklad affärsplan eller feasibility study, komplett dokumentunderlag i enlighet med bankernas krav (vid behov är vårt företag redo att tillhandahålla tilläggstjänster i samband med sammanställning av nödvändiga dokument)
 • tidsperiod för finansieringsstart är från en månad.