Du är här: SWE » Sektorer inom vilka vi verkar » Industri
Printable

Industri


Genomförande av industrirelaterade investeringsprojekt.

Samarbete med industriella projekt är en av ID Groups prioriteringar.

ID Group är involverat i:

 • Omfattande undersökning av affärsutvecklingsstrategier.
 • Samling av nödvändiga dokument som krävs för att ge en nutidsanalys.
 • Analys av organisationsstrukturen.
 • Bedömning av finansiell verksamhet och affärsverksamhet.
 • Analys av marknadsföring och säljsystem.
 • Utveckling av integrerade utvecklingsstrategier och skapande av affärsplansmöten mellan bankstrukturerna i Europa och Ryssland:
 • Fastställande av diversifieringspotentialen hos existerande projekt.
 • Utkast för struktur av nya företag med beskrivning av administrativa, juridiska, beskattnings- och finansiella processer.
 • Utformning av implementering av bokföringssystem.
 • Framtagning av budgetsystem.
 • Skatteoptimering.
 • Samarbetsutveckling med ledande internationella företag i syfte att införa innovativ teknologi och moderna metoder för produktionsledning.
 • Komplex teknologi och finansiella lösningar för energieffektivitet inom industriella företag.
 • Utarbetning av optimala finansieringsplaner för investeringsprojekt:
 • Attraherande av syndikerade lån från internationella banker för stora infrastrukturprojekt.
 • Återfinansiering av projekt med hjälp av internationella finansiella institutioner.
 • Projektfinansiering.
 • Långfristig projektfinansiering genom europiska exportkreditbolag med upp till18 års löptid.
 • Locka strategiska investerare.

Arrangering av statligt stöd för investeringsprojekt.