Du är här: SWE » Sektorer inom vilka vi verkar » Jordbruk
Printable

Jordbruk


GEnomförande av investeringsprojekt inom jordbruk.

1. Implementering av utvecklingsprogram för företag av olika storlekar på regionala och interregionala marknader:

  • Genomförande av marknadsundersökningar.
  • Framtagning av affärsplaner som möter kraven från europeiska och ryska banker och investeringsinstitutioner.
  • Utveckling av optimala finansieringslösningar för projekt inom olika industrier.
  • Integrering av affärsidéer till innovativa små-clusters för att optimera projektfinansieringsstrukturen.

2. Arrangering av projektfinansiering inom program med federala och regional intressen:

  • Förberedelse av kompletta samlingar av dokument som krävs för valet av program.
  • Införande av projektet på listan över prioriterade investeringsprojekt inom jordbruket.
  • Den totala volymen av möjliga fonder för projekt inom statliga program uppgår till över EUR 50M.

3. Integrerade konsulttjänster ämnade att bygga och optimera affärsprocesserna inom jordbruket enligt principen att högteknologisk produktion resulterar i maximal reducering av riskerna från säsongsbetonade och klimatiska variationer.

4. Införande av avancerad internationell teknologi inom jordbruket och dess anpassning för att passa det regionala jordbrukskomplexet.