Du är här: SWE » Vara tjanster » Fastighetsaffärer
Printable

Fastighetsaffärer


1. Urval av finansieringsmöjligheter för att genomföra utvecklingsprojektet och dess optimala finansieringsstruktur.

 • Attraherande av finansiella investerare.
 • Attraherande av strategiska investerare.
 • Arrangerande av projektfinansiering.
 • Samanställning av projektets affärsplan.

2. Skapande av partner-pool för genomförande av utvecklingsprojekt.

 • Använda sig av välkända varumärken i projektgenomförandet.
 • Attrahera ledande internationella hotell och handelsföretag som projekledare.

3. Presentation av regionala projekt på specialiserade internationella fastighetsevent.

 • Framtagande av multimediapresentationer, broschyrer, kataloger och annat material i enlighet med internationell standard grundat på det material som klienten tillhandahåller.
 • Urval av kanaler för projektpresentation med utgångspunkt från dess särart och målet för deltagande; bedömning av olika projektpresentationsvarianter under eventet; analys av deltagarföretag och arrangemang av möten med de deltagande företag som visar potentiellt intresse för projektet. Mötena ordnas på hög nivå vilket tillåter effektiva förhandlingar med beslutsfattare.
 • Organisering av eventdeltagande, full support under förberedelserna, vid behov inkluderande tilläggstjänster så som registrering av deltagare, visumhjälp, tolk, hotellbokning, transporter etc.
 • Genoförande av förhandlingar (självständigt eller med kunden) under eventet i syfte att presentera projektet och etablera affärskontakter.

4.  Förberedande arbete

 • hjälp i att välja lokala partners.
 • hjälp att lösa administrativa problem.
 • Uppfyllande av den tekniska beställarens funktioner:
 • hjälp med utarbetandet av ansökningsdolumentation.
 • Kontroll över projektdokumentationen (preliminära förslag, projekt och verksamhetsdokument).
 • Förskaffande av bygglov.
 • Projektkoordinering på alla nivåer.

5. Fullständig ledning av utvecklingsprojekt:

 • Utveckling av koncept för effektiv användning av landområdena från “idé”-stadiet.
 • Förstahandsundersökningar av den regionala fastighetsmarknaden.
 • Analys av aktuell och framtida konkurrens på den regionala marknaden.
 • allsidig uppskattning av projektets konkurrenskraft.
 • Positionering av projektet.
 • framtagande av beräkningar av de huvudsakliga indikatorerna på effektiviteten av investeringsprojektet – enkel och diskonterad återbetalningstid NPV, IRR, PI, NOI
 • Framtagande av investeringsmemorandum.
 • Ruskanalys, juridisk support.

 

6. Information om landområden.

ID Group har utformat, och uppdaterar ständigt databasen över landområden inom ryska federations territorium, och i de Baltiska länderna, avsedda för utvecklingsprojekt med olika typer av fastigheter.