Samarbete med ledande internationella investerings- och finansieringsbolag – vi förfogar över en finansiell databas som består av över 300 partnerföretag.


1. Framtagning av projektrelaterat material:

Utveckling av en projektfinansieringsmodell.

• Utveckling av en feasibility study.

• Utveckling av affärsplan.

• Utveckling av projektkoncept.

• Utveckling av investeringsmemorandum.

• Utveckling av investeringsprogram.

• Utveckling av presentationer.

• Expertundersökning av kundens affärsplan i enlighet med modern internationell standard och krav från utländska investerare och banker.


2. Förberedelse av kompletta dokumentunderlag som krävs för:

 

3. Försvar av projektet inför potentiella investerare och kreditgivare.

ID Groups iblandning på det initiala planet av projektimplementeringen gör att: